Bjarkey - hugsar upphátt

- Því skemmtilegra sem þér finnst lífið, þeim mun meiri gleði muntu finna í því -

Verður byggður nýr spítali eður ei?

2. júní 2015 | Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir

Störf þingsins í dag.

Mig langar að fjalla um stöðu Landspítalans í ljósi þess sem er í gangi og kjarasamninga sem ekki hefur tekist að ljúka. Það er ágætt tilefni til þess að rifja upp að undirrituð var 8. janúar á þessu ári í tengslum við samninga við lækna ákveðin yfirlýsing sem á að undirstrika mikilvægi heilbrigðiskerfisins og styrkja enn frekar heilbrigðisþjónustuna. Meðal helstu atriða í viljayfirlýsingunni er, með leyfi forseta, „bygging nýs Landspítala og markviss endurnýjun tækjabúnaðar í heilbrigðiskerfinu, en hvoru tveggja er ætlað að bæta starfsaðstöðu heilbrigðisstarfsfólks og þjónustu við almenning.“

Nú er það svo að í ríkisfjármálaáætlun sem er fjórði liður á dagskrá dagsins í dag er því hvergi að finna stað að ætlunin sé að byggja nýjan Landspítala. Því er ekki nema von að maður spyrji sig hvort eitthvert innihald sé á bak við þau fögru orð sem gefin voru í janúar. Það segir í nefndaráliti minni hluta fjárlaganefndar um ríkisfjármálaáætlun, með leyfi forseta:

„Fjármála- og efnahagsráðherra hefur sagt að ekki hafi farið fram nauðsynleg undirbúningsvinna til að hægt sé að setja inn áætlun um uppbyggingu Landspítalans og telur að of miklar fjárfestingar af hálfu ríkisins geti raskað þeirri langtímaáætlun sem hér er lögð fram og gæti kallað á niðurskurð til að svigrúm gæti skapast í rekstrinum fyrir slíkra fjárfestingu. “

Þarna kemur það alveg kvitt og klárt fram að ef Landspítali verður byggður tekur það í einhvers staðar annars staðar og í einhverri þjónustu sem væntanlega er þá í heilbrigðis- eða velferðarkerfinu eða í menntakerfinu. Það stendur því ekki enn sem komið er steinn yfir steini ef ekki verður gerð gríðarleg breyting á þeirri ríkisfjármálaáætlun sem hér liggur fyrir ef menn ætla að standa við þau stóru orð sem undirrituð voru í viljayfirlýsingunni gagnvart læknum, nema önnur viljayfirlýsing verði undirrituð á þessum dögum þegar vonandi verða gerðir kjarasamningar við hjúkrunarfræðinga og annað starfsfólk á spítölunum sem hafa verið í verkfalli allt of lengi.

Posted in Óflokkað


(lokað er fyrir ritun ummæla).