Bjarkey - hugsar upphátt

- Því skemmtilegra sem þér finnst lífið, þeim mun meiri gleði muntu finna í því -

Ábyrg fjármálastjórn eða hvað!!

9. desember 2014 | Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir

144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 703 — 399. mál.

Fékk svar í dag frá fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur um skiptingu skuldaniðurfærslu eftir landshlutum.

Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hvernig skiptist heildarfjárhæðin sem varið verður til niðurfærslu verðtryggðra fasteignaveðlána einstaklinga milli framteljenda í mismunandi landshlutum? Svar óskast sundurliðað eftir kjördæmaskipaninni 1959–1999.

2. Hver er meðalfjárhæð skuldaniðurfærslunnar á framteljanda í hverjum framangreindra landshluta?

3. Hvernig skiptist heildarfjárhæðin sem varið verður til lækkunar verðtryggðra fasteignaveðlána einstaklinga milli framteljenda í þéttbýli annars vegar og dreifbýli hins vegar?
4. Hver er meðalfjárhæð skuldaniðurfærslunnar á framteljanda í þéttbýli annars vegar og dreifbýli hins vegar?

Ráðherra hyggst leggja fyrir Alþingi ítarlega skýrslu um niðurstöður höfuðstólslækkunar húsnæðislána þar sem m.a. verður fjallað um þau atriði sem spurt er um í þessari fyrirspurn. Skýrslan mun byggjast á stöðu úthlutunar eins og hún verður við lok samþykkisfrests á ráðstöfun leiðréttingarfjárhæðar en eins og er vantar of mikið upp á endanlegar niðurstöður til að skynsamlegt sé að draga nægilega marktækar ályktanir um þetta mál. Reiknað er með því að skýrslan verði tilbúin og kynnt á vorþingi.

Posted in Óflokkað


(lokað er fyrir ritun ummæla).